Rozsah naší činnosti

STAVEBNÍ DOZOR

Technický dozor stavebníka (TDS)

Při stavbě bytových domů, administrativních budov, rodinných domů, při občanské výstavbě, při rekonstrukci stávajících staveb apod. Důsledná kontrola prováděných prací ve vazbě na projektovou dokumentaci, stavební povolení a smlouvu o dílo, kontrola dodržování ČSN, předpisů a vyhlášek obecně platných ve stavebnictví.

 • částečné zastoupení
 • poradenství ve výstavbě

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Technické přejímky bytů, přejímky rodinných domů

 • přejímky bytových jednotek od developera (konečné přejímky, přejímky a kontroly v průběhu výstavby)
 • přejímky rodinných domů od developeraPři přejímce bytu kontrolujeme zejména
  dokončení prací a kompletnosti,
  rozměry a výměry,
  rovinnnosti povrchu stěn a podlah dle platných ČSN,
  kvalitu provedení omítek, obkladů, podlah a podhledů,
  spárořezů obkladů a dlažeb,
  stav a funkčnosti oken a dveří,
  stav a funkčnosti zařizovacích předmětů (WC, umyvadla, vany…),
  funkčnost elektroinstalace (zásuvky, osvětlení, vývody pro svítidla…),
  správné osazení parapetů a vnějších dlažeb (dostatečný spád a rovinnost),
  provedení klientských změn.
  Kontroly děláme i v průběhu výstavby.

Řízení výstavbových projektů

 • zpracování podkladů investora
 • kontrola a revize projektové dokumentace
 • vyřízení stavebního povolení
 • zpracování výběrového řízení na dodavatele
 • zajištění smluv o dílo, zpracování kvalitativních standardů
 • technický dozor investora
 • kontrola financování stavby vzhledem k prostavěnosti
 • kolaudace stavby

Pro bytová družstva a sdružení vlastníků nabízíme technický dozor při

 • kompletní rekonstrukci panelových domů
 • rekonstrukci a zasklení lodžií
 • zateplení fasád
 • výstavbě, rekonstrukci výtahů
 • výměně oken
 • opravě střech
 • nástavbě pater
 • rekonstrukcích společných prostor domu, atd.

ZNALECKÁ ČINNOST

Pasportizace objektů

Zjištění stavu objektu nebo jeho části v určitém čase, pasportizace zahrnuje detailní prohlídku nemovitosti se zdokladováním stavu objektu. Výstupem je dokument – pasport objektu – který podrobně popisuje zjištěný stav podpořený obsáhlou fotodokumentací. Objednateli se předává v tištěné a digitální podobě.

Zdokladování stavu rozestavěnosti

Zachycení rozestavěnosti nemovitosti k určitému datu, slouží jako doklad o stavu objektu při změně dodavatele nebo subdodavatele stavby, při soudních sporech, při nuceném přerušení výstavby apod.

Znalecké posudky

Znalecké posudky na vady a poruchy obytných, průmyslových a občanských staveb, na vady montážních firem, jednotlivých stavebních profesí, na zdokladování stavu objektu při koupi/prodeji, stupně rozestavěnosti stavby.

Zpracování znaleckých posudků a tržních odhadů cen nemovitostí pro účely dědického řízení, převodů nemovitostí (koupě, prodej, darování), vypořádání vlastnictví, zahrnutí do jmění firmy, pro potřeby bank, konkurzní řízení, restituce, dražby atp. EXPRES TERMÍNY

Zjišťování technického stavu objektů

Zajištění materiálů

Nákup kvalitního stavebního materiálu za výhodné ceny a doprava na místo stavby.

Provádění staveb

Provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací vykonáváme i další činnosti související s realizací staveb.

Poradenství při výstavbě

Zajistíme veškerou potřebnou stavební dokumentaci, povolení a poradenství při realizaci stavebního projektu.

Odvoz suti

Zajistíme odvoz suti a veškerého stavebního odpadu.